Súvisiace materiály

Čísla

Lekcia sa skladá z

Sčítanie celých čísel

Nájdite rozdiel

Dlh rastie. Dlh klesá.

Násobenie. Delenie

Koľko má?

Záporné alebo kladné?