Súvisiace materiály

Dosadenie do vzorcov

Lekcia sa skladá z

Čo je to vzorec?

Použitie vzorca

Obsah mnohouholníka

Zaujímavý vzorec na zistenie obsahu mnohouholníka

Dosadzovanie do vzorcov súvisiacich s trojuholníkmi

Úloha s kobercom

Dosadzovanie do vzorcov súvisiacich so štvoruholníkmi

Dosadzovanie do vzorca súvisiaceho s číslami

Petrov vzorec

Použitie Petrovho vzorca