Súvisiace materiály

Zaokrúhľovanie čísel

Lekcia sa skladá z

Číslo ako súčet.

Napíšte súčet použitím mocnín čísla 10

Najbližšia mocnina čísla 10

Čo by si mala Lena vybrať?

Najbližšie celé číslo

Záporné mocnitele

Napíšte desatinné čísla použitím mocnín čísla 10

Zaokrúhľovanie desatinných čísel na desatiny a stotiny