Súvisiace materiály

Vyjadrenie n-tého člena

Lekcia sa skladá z

Vytváranie n-tého člena číselnej postupnosti

Skákajúca líška

Vyjadrenie n-tého člena

Postupnosti vytvorené rôznymi spôsobmi

Vytváranie postupnosti z hranolov

Od člena k členu až po predpis pre n-tý člen

Predpis pre n-tý člen

Hľadanie vzorca pre n-tý člen postupnosti

Halleyho kométa

Olympijské hry

Hľadanie vzorca postupnosti