Súvisiace materiály

Vyjadrenie n-tého člena

Lekcia sa skladá z

Výpočet n-tého člena číselnej postupnosti

Vyjadrenie n-tého člena

Postupnosti vytvorené rôznymi spôsobmi

Od člena k členu až po predpis pre n-tý člen

Hľadanie predpisov pre n-tý člen

Hľadanie vzorca postupnosti