Súvisiace materiály

Premenlivosť organizmov

Lekcia sa skladá z

Každý z nás je iný

Fenotyp

Váš fenotyp

Prispôsobenie sa fenotypu prostrediu

Ako prostredie ovplyvňuje fenotyp?

Genetické zdroje variability

Crossing-over

Mutácie

Dedičnosť génu plešivosti

Ako dedičnosť ovplyvňuje fenotyp?

Premenlivosť (variabilita) šípovky vodnej vplyvom prostredia

Získané, alebo zdedené znaky?

Prispôsobenie sa šípovky prostrediu s hlbokou vodou

Prispôsobenie sa šípovky prostrediu s plytkou vodou

Prispôsobenie sa šípovky suchozemskému prostrediu

Súvislá premenlivosť

Graf výšky mužov

Výška mužov

Nesúvislá premenlivosť

Dedičnosť krvnej skupiny

Nesúvislá premenlivosť - činnosť

Premenlivosť