Súvisiace materiály

Premenlivosť organizmov

Lekcia sa skladá z

Každý z nás je iný

Fenotyp - výsledok činnosti génu a faktorov prostredia

Ako prostredie ovplyvňuje fenotyp?

Ako dedičnosť ovplyvňuje fenotyp?

Získané alebo zdedené znaky?

Súvislá premenlivosť

Nesúvislá premenlivosť