Súvisiace materiály

Goniometrické funkcie súčtu a rozdielu uhlov. Časť II.

Lekcia sa skladá z

Ako prepíšeme goniometrický výraz?

Prepísanie goniometrických výrazov na tvar rcos(A - α)

Prepísanie goniometrických výrazov na tvar rsin(A + α)

Maximálne a minimálne hodnoty goniometrickej funkcie

Hľadanie extrémov

Viac o rozklade na činitele