Súvisiace materiály

Goniometrické funkcie súčtu a rozdielu uhlov. Časť II.

Lekcia sa skladá z

Prepisovanie goniometrických výrazov

Ako prepíšeme goniometrický výraz?

Vzorec pre prepísanie acosA + bsinA na tvar rcos(A - α)

Prepísanie goniometrického výrazu na tvar rcos(A - α)

Vzorec pre prepísanie acosA + bsinA na tvar rsin(A + α)

Prepísanie goniometrického výrazu na tvar rsin(A + α)

Maximálne a minimálne hodnoty goniometrickej funkcie

Hodnota funkcie v jej extrémoch

Hľadanie extrémov

Viac o rozklade na činitele

Prevody goniometrických výrazov