Materiál patrí do

Vplyv telesnej záťaže na činnosť obehovej sústavy