Súvisiace materiály

Rizikové faktory srdcového infarktu

Lekcia sa skladá z

Aterosklerotické lézie

Arteriálna hypertenzia

Arteriálna hypertenzia

Tlakomer

Choroby spôsobené poškodením tepien

Ochorenia spôsobené aterosklerózou a arteriálnou hypertenziou

Koronárna choroba srdca

Srdcový infarkt – náhly dôsledok chronického ochorenia

Umelé dýchanie

Masáž srdca

Srdcovo – pľúcna resuscitácia

Automatické externé defibrilátory

Srdcovo – pľúcna resuscitácia

Srdcovo – pľúcna resuscitácia

Rizikové faktory kardiovaskulárneho ochorenia

Ďalšie rizikové faktory KVO

Štatistiky KVO

Rizikové faktory kardiovaskulárneho ochorenia