Súvisiace materiály

Život vo vode

Lekcia sa skladá z

Vodné prostredie

Voda na Zemi

Voda ako životné prostredie

Slaná a sladká voda

Prispôsobenie organizmov osmóze

Podmienky v mori

Oceán

Voda ako životné prostredie

Pohyb vo vode

Plávanie a pohyb vo vode

Zmyslové orgány vodných živočíchov

Získavanie informácií vo vodnom prostredí

Prispôsobenie rýb a drsnokožcov životu vo vode

Ryby ako výlučne vodné živočíchy

Prispôsobenie cicavcov životu vo vode

Prispôsobenie cicavcov a rýb životu vo vode