Súvisiace materiály

Rozmnožovanie stavovcov

Lekcia sa skladá z

Rozmnožovanie u stavovcov

Vonkajšie oplodnenie u mlokov a salamandier

Rôzne spôsoby vnútorného oplodnenia

Rozmnožovanie u drsnokožcov

Rozmnožovanie u rýb

Axolotl škvrnitý

Rozmnožovanie u plazov

Rodičovská starostlivosť u vtákov

Hniezdne zvyky kukučky obyčajnej (Cuculus canorus)

Rozmnožovanie u vtákov

Vývin placentovcov od oplodnenia po narodenie

Rozmnožovanie u cicavcov