Súvisiace materiály

Zmyslové orgány

Lekcia sa skladá z

Vnímanie sveta - receptory

Senzorický (dostredivý) systém periférnej nervovej sústavy

Čuch

Receptory a podnety