Súvisiace materiály

Zmyslové orgány

Lekcia sa skladá z

Receptor tlaku

Vlastnosti receptorov

Vnímanie sveta - receptory

Zmysly človeka

Senzorický (dostredivý) systém PNS

Typy receptorov

Úloha interoreceptorov v homeostáze

Interoreceptory a rovnovážny zmysel

Typy receptorov

Echolokácia u netopierov

Chuťové poháriky

Umelé sladidlá

Chuť

Chuť

Chuťové receptory ľudí a živočíchov

Čuchový orgán

Čuchový systém

Citlivý mechanizmus vnímania pachov u psov

Úloha čuchu u živočíchov

Čuch a chuť živočíchov