Súvisiace materiály

Dedičnosť

Lekcia sa skladá z

Výroky o dedičných vlohách

Odtlačky prstov

Chromozómy a gény

Výroky o génoch

Výberové kríženie mačiek

Výberové kríženie králikov

Výberové kríženie živočíchov

Výberové kríženie rastlín

Vývoj novej odrody

Ruže

Súčasné plemená domácich zvierat

Výroky o medziplemennom krížení

Požadované vlastnosti

Genetická modifikácia