Súvisiace materiály

Chromozómová teória dedičnosti

Lekcia sa skladá z

Stavba chromozómu

Typy chromozómov

Stavba a typy chromozómov

Thomas Morgan – otec chromozómovej teórie dedičnosti

Väzbové gény

Tvar a farba kukuričných semien

Testovacie kríženie

Vyhľadávanie väzbových génov

Väzbové gény

Rozdelenie a rekombinácia väzbových génov

Chromozómy a gaméty

Chiazmy

Počítanie frekvencie rekombinácie

Frekvencia rekombinácie