Súvisiace materiály

Zmesi

Lekcia sa skladá z

Roztoky

Rozpustnosť

Kryštalizácia a chromatografia

Rozdelenie zmesí