Súvisiace materiály

Oxidačné čísla prechodných prvkov

Lekcia sa skladá z

Bežné oxidačné čísla prechodných prvkov v 4. perióde

Oxidačné čísla železa

Oxidačné čísla medi

Variabilné oxidačné čísla – železo a meď

Oxidačné čísla vanádu

Oxidačné čísla kobaltu, niklu a zinku

Variabilné oxidačné čísla - vanád, kobalt, nikel a zinok

Zlúčeniny s paramagnetickými vlastnosťami

Oxidačné čísla chrómu

Dichrómanová sopka

Variabilné oxidačné čísla - chróm

Úprava chemických rovníc

Oxidačné čísla mangánu

Oxidy prechodných kovov a farebné sklo

Variabilné oxidačné čísla - mangán

Oxidačné vlastnosti manganistanu

Titrácia s manganistanom draselným

Titrácia s dichrómanom draselným

Reakcia manganistanu draselného s peroxidom vodíka

Manganistan draselný a dichróman draselný v redoxných titráciách

Ako upraviť rovnice chemických reakcií