Súvisiace materiály

Vírusy

Lekcia sa skladá z

Pôvod vírusov

Vírusy žijú len na úkor druhých

Stavba vírusu chrípky

Stavba vírusu

Vírus chrípky

Vírusový genóm

Rozdelenie vírusov podľa typu nukleovej kyseliny

Vírusový genóm

Bakteriofágy — vírusy baktérii

Stavba kapsidu

Kapsid vírusu detskej obrny

Bakteriofág

Množenie vírusu

Spojenie nukleovej kyseliny vírusu s genómom hostiteľa

Rozmožovací proces vírusu

Životný cyklus vírusu

Vírusové ochorenia

Patogénne vírusy

Patogénne vírusy

Kategórie používané pri opisoch vírusových ochorení

Rastlinný viroid

Vírus hepatitídy D

Prióny