Súvisiace materiály

Iónová väzba. Časť I.

Lekcia sa skladá z

Stabilná elektrónová konfigurácia

Stabilná elektrónová konfigurácia neónu (Ne)

Model argónu

Elektrónová konfigurácia sodíka

Ionizácia sodíka

Elektrónová konfigurácia neónu a katiónu sodíka

Katión sodíka

Elektrónová konfigurácia atómu chlóru

Vznik chloridového aniónu

Elektrónová konfigurácia argónu a chloridového aniónu

Chloridový anión

Modely atómov neónu, kyslíka a aniónu kyslíka

Vznik chloridu sodného na iónovej úrovni

Reakcia sodíka a chlóru

Reakcia sodíka a chlóru

Iónová väzba v chloride sodnom

Kryštálová mriežka NaCl

Kryštálová mriežka NaCl

Vlastnosti sodíka a chlóru

Vlastnosti chloridu sodného

Prírodné zdroje chloridu sodného

Použitie soli

Výskyt a využitie chloridu sodného

Slanosť