Súvisiace materiály

Dráždivosť a pohyby rastlín

Lekcia sa skladá z

Pohyby rastlín

Tropizmy - rastlinné pohyby spojené s usmernenými podnetmi

Fototropizmus – pohyb rastliny spojený so zmenou intenzity svetla

Geotropizmus - pohyb orgánov rastliny spôsobený gravitáciou

Ďalšie tropizmy – chemotropizmus a tigmotropizmus

Nastie – fotonastia a termonastia

Ďalšie nastie – chemonastia a seizmonastia