Súvisiace materiály

Elektrochemické články

Lekcia sa skladá z

Chemické zdroje energie

Štruktúra galvanického článku

Reakcie, ktoré prebiehajú na elektródach

Galvanické články a elektrochemický rad napätia kovov

Palivové články

Praktické použitie galvanických článkov