Súvisiace materiály

Priemyselné využitie enzýmov

Lekcia sa skladá z

Proces kvasenia

Kvasenie v živých bunkách

Pokus bratov Buchnerových

Enzýmy v skúmavke

Priemyselné využitie enzýmov

Zdroje enzýmov

Účinky slinnej amylázy na sacharózu a škrob

Produkty získané zo škrobu

Enzýmy v čistiacich prostriedkoch a textilnom priemysle

Enzýmy v textilnom a chemickom priemysle

Enzýmy vo výrobe ovocných štiav a mlieka bez laktózy

Mlieko bez laktózy

Využitie enzýmov v pekárenskom priemysle

Amylázy

Proteázy

Xylanázy

Enzýmy v pekárenskom priemysle

Úloha enzýmov v živočíšnych krmivách

Enzýmy vo výrobe živočíšnych krmív