Súvisiace materiály

Reakcie s kyselinami

Lekcia sa skladá z

Pridávanie kovov do kyselín

Rovnice reakcií kovov s kyselinami

Všeobecná rovnica reakcie kovov s kyselinami

Pridávanie zásad do kyselín

Rovnice reakcií kyselín a  zásad

Rovnice reakcií kyselín so zásadami

Pridávanie uhličitanov do kyselín

Rovnice reakcií kyselín s uhličitanmi

Vápenec

Výroky o reakciách kyselín s uhličitanmi

Zabránenie korózii

Hrdzavenie

Ochrana kovových predmetov pred koróziou

Vápencová krajina

Chemické zvetrávanie stavieb