Súvisiace materiály

Oceány

Lekcia sa skladá z

Ako vznikli oceány?

Prečo má zem také obrovské zdroje kvapalnej vody?

Dnešné oceány

Ako vznikli oceány?

Slanosť morskej vody

Ióny v oceánoch

Chemické zloženie morskej vody

Plyny v morskej vode

Pôvod soli v oceánoch

Rovnováha slanosti

Pôvod soli v oceáne a rovnováha slanosti

Najdôležitejšie organizmy, ktoré žijú v oceánoch

Ako ovplyvňujú drobné morské rastliny podnebie na zemi?

Fytoplanktón

Oceány a cenné zložky

Bohatstvo ukryté v oceánoch

Morská voda ako zdroj pitnej vody