Súvisiace materiály

Oceány

Lekcia sa skladá z

Ako vznikli oceány?

Chemické zloženie morskej vody

Pôvod soli v oceáne a rovnováha slanosti

Fytoplanktón

Bohatstvo ukryté v oceánoch