Súvisiace materiály

Karboxylové kyseliny

Lekcia sa skladá z

Karboxylová skupina

Aká je štruktúra organických kyselín?

Príklady a názvy karboxylových kyselín

Čo sú to karboxylové kyseliny?

Kyselina propánová

Disociácia karboxylových kyselín

Prečo sa zlúčeniny, ktoré obsahujú skupinu –COOH, volajú kyseliny?

Kyselina metánová

Reakcia medzi kyselinou octovou a reaktívnymi kovmi

Reakcia medzi kyselinou octovou a oxidmi kovov

Reakcia medzi kyselinou octovou a uhličitanmi

Kyselina octová

Kyselina palmitová

Kyselina olejová

Kyselina stearová

Mastné kyseliny

Aká je štruktúra mydla?

Získavanie esterov

Čo sú to estery?

Vlastnosti a použitie esterov

Vône esterov

Vlastnosti a použitie esterov

Vlastnosti nitroglycerínu