Súvisiace materiály

Karboxylové kyseliny

Lekcia sa skladá z

Čo sú to karboxylové kyseliny?

Prečo sa zlúčeniny, ktoré obsahujú skupinu –COOH, volajú kyseliny?

Chemické vlastnosti kyseliny octovej

Mastné kyseliny

Čo sú to estery?

Vlastnosti a použitie esterov