Súvisiace materiály

Praktický význam molu

Lekcia sa skladá z

Empirický vzorec

Stanovenie empirického vzorca

Molekulový vzorec

Stanovenie molekulového vzorca

Výpočet zloženia zmesi (1)

Výpočet zloženia zmesi (2)

Reakcie v plynnej fáze

Reakčné výťažky

Chemické reakcie v praxi