Súvisiace materiály

Praktický význam molu

Lekcia sa skladá z

Kuchynská soľ

Geraniol

Stanovenie empirického vzorca

Empirický vzorec

Stanovenie empirického vzorca

Model glycerolu

Stanovenie molekulového vzorca

Molekulový vzorec

Model glukózy

Stanovenie molekulového vzorca

Model hexaiodobenzénu

Určenie obsahu vody vo vzorke pôdy

Výpočet zloženia zmesi

Výpočet zloženia zmesi

Stanovenie molekulového vzorca

Syntéza vody

Reakcie v plynnej fáze

Reakcie v plynnej fáze

Výpočet percentuálneho výťažku

Skutočný výťažok

Reakčné výťažky

Chemické reakcie v praxi

Chemické reakcie v praxi