Súvisiace materiály

Periodická sústava chemických prvkov

Lekcia sa skladá z

Klasifikácia prvkov

História periodickej sústavy

Prvotné snahy o klasifikáciu chemických prvkov

Mendelejevova sústava

Eka-hliník a eka-kremík

Eka-hliník a eka-kremík

Štruktúra periodickej sústavy prvkov

Umiestnenie prvkov v periodickej sústave

Súčasná periodická sústava prvkov

Súčasná periodická sústava prvkov

Počet valenčných elektrónov

1. skupina

17. skupina

18. skupina

Štruktúra periodickej sústavy - skupiny

Štruktúra periodickej sústavy - skupiny

Štruktúra periodickej sústavy - skupiny

Počet elektrónových vrstiev

Počet elektrónových vrstiev

Rady prvkov

Štruktúra periodickej sústavy - rady

Elektrónová konfigurácia síry, S

Elektrónová konfigurácia brómu, Br

Elektrónová konfigurácia a periodická sústava

Elektrónová konfigurácia a periodická sústava