Súvisiace materiály

Periodická sústava chemických prvkov

Lekcia sa skladá z

Prvotné snahy o klasifikáciu chemických prvkov (1)

Prvotné snahy o klasifikáciu chemických prvkov (2)

Súčasná periodická sústava (1)

Súčasná periodická tabuľka (2)

Štruktúra periodickej sústavy - skupiny (1)

Štruktúra periodickej sústavy - skupiny (2)

Štruktúra periodickej tabuľky – periódy

Štruktúra periodickej sústavy - rady

Elektrónová konfigurácia a periodická sústava