Súvisiace materiály

Neutralizačné reakcie

Lekcia sa skladá z

Reakcie, pri ktorých sa mení chemické zloženie roztoku

Neutralizačná reakcia

Neutralizačná reakcia

Čo sa deje počas neutralizačnej reakcie

Reakcia hydroxidu vápenatého s kyselinou chlorovodíkovou

Tvorba vzorcov solí

Ako vytvoriť vzorce solí

Čo môžeme vyvodiť zo vzorca soli?

Názvoslovie solí

Vzorce a názvy solí

Názvoslovie solí

Názvoslovie solí

Úprava rovníc neutralizačných reakcií

Využitie neutralizačných reakcií

Príklady použitia neutralizačných reakcií

Použitie neutralizačných reakcií v praxi

Úprava rovníc neutralizačných reakcií

Účinok antacidových tabletiek na kyseliny

Schéma neutralizačnej reakcie