Súvisiace materiály

Informácia v prírode

Lekcia sa skladá z

Význam informácií

Receptory

Informácie a receptory

Fotoreceptory

Chemoreceptor

Mechanoreceptory

Receptory dotyku

Termoreceptory

Elektroreceptory

Tok informácií

Prenos informácií vo vnútri organizmu

Ako rastliny prijímajú a spracovávajú informácie o dĺžke dňa

Vplyvy dĺžky dňa na kvitnutie rastlín

Prijímajú rastliny informácie?

Tropizmy a taxie

Pozitívny tigmotropizmus

Typy tropizmov

Faktory prostredia, ktoré pôsobia na rastliny

Kyselina indolyl-3octová - typ auxínu

Hormóny - chemické prenášače informácií

Chemické prenášače informácií  - hormóny

Porovnanie rastlinných a živočíšnych hormónov

Využitie rastlinných hormónov

Typy infromácií vysielaných do prostredia

Vysielanie informácií do prostredia

Typy informácií, ktoré si organizmy vymieňajú

Čo informácia znamená

Komunikácia - obojstranná výmena informácií

Signály nie sú jazyk

Znaky genetickej informácie