Súvisiace materiály

Vodivosť chemických látok

Lekcia sa skladá z

Skúmanie elektrickej vodivosti tuhého a roztaveného chloridu zinočnatého

Elektrická vodivosť iónových zlúčenín v tuhom a v kvapalnom skupenstve

Destilovaná voda

Vedie voda ako chemicky čistá látka elektrický prúd?

Destilovaná voda

Voda s chloridom sodným

Zlé a dobré vodiče elektrického prúdu

Ktoré typy iónov sa nachádzajú vo vodných roztokoch

Typy iónov, ktoré sa nachádzajú vo vodných roztokoch

Elektrická vodivosť vodných roztokov

Roztok síranu meďnatého

Vedenie elektrického prúdu vo vodných roztokoch

Vedenie elektrického prúdu

Typy elektrolytov

Elektrolyty

Vodiče a izolanty

Vodiče elektrického prúdu

Elektrická vodivosť iónových zlúčenín