Súvisiace materiály

DNA – nositeľ genetického materiálu

Lekcia sa skladá z

Acetabularia sp.

Princípy dedičnosti

Hammerlingove pokusy

Umiestnenie nositeľa genetického materiálu

Griffithov pokus

Fenomén transformácie

Pokus Averyho skupiny

DNA

DNA – nositeľ genetického materiálu

Chemická štruktúra jedného reťazca DNA

Chemická štruktúra DNA

Chemická štruktúra DNA

Stabilita priestorovej štruktúry DNA

Stabilita DNA

Porovnanie troch hypotéz o replikácii

Meselsohnov a Stahlov pokus

Semikonzervatívna replikácia DNA

Semikonzervatívna replikácia

Konzervatívna replikácia

Rozptýlená replikácia

Replikácia

Proces replikácie

Syntéza DNA

Funkcie enzýmov