Súvisiace materiály

DNA – nositeľ genetického materiálu

Lekcia sa skladá z

Umiestnenie nositeľa genetického materiálu

Fenomén transformácie - prvý krok k objaveniu povahy génov

DNA – nositeľ genetického materiálu

Chemická štruktúra DNA

Stabilita priestorovej štruktúry DNA

Semikonzervatívna replikácia DNA

Proces replikácie