Súvisiace materiály

Sacharidy: ich stavba, vlastnosti, výskyt a význam

Lekcia sa skladá z

Sacharidy - rôzne funkcie

Chemická stavba sacharidov

Pôvod slova

Izomérne formy - Glukózy

Monosacharidy, disacharidy a polysacharidy

Monosacharidy

Disacharidy

Polysacharidy

Chemická stavba sacharidov

Monosacharidy, disacharidy a polysacharidy

Jednoduché cukry

Štruktúrny vzorec monosacharidov – glukóza

Monosacharidové skupiny

Vytvorenie glykozidovej väzby

Produkty hydrolýzy disacharidov

Vytvorenie sacharózy

Vytvorenie maltózy

Vytvorenie laktózy

Škrob – zásobná látka

Štruktúrny vzorec polysacharidov

Glykogén – naša zásoba energie

Metabolizmus glykogénu

Celulóza – polysacharid

Stavebné polysacharidy

Stavebné polysacharidy

Výskyt uhľovodíkov