Súvisiace materiály

Sacharidy: ich stavba, vlastnosti, výskyt a význam

Lekcia sa skladá z

Sacharidy - rôzne funkcie

Chemická stavba sacharidov

Monosacharidy

Disacharidy

Zásobné polysacharidy

Stavebné polysacharidy

Výskyt sacharidov

Biologické funkcie sacharidov