Súvisiace materiály

Chemická rovnováha a rovnovážna konštanta

Lekcia sa skladá z

Vratné a nevratné reakcie

Čo nám hodnota Kc hovorí o reakcii

Určovanie rovnovážnej konštanty

Dynamický stav chemickej rovnováhy

Vyjadrenie rovnovážnej konštanty

Jednotky rovnovážnej konštanty Kc