Súvisiace materiály

Chemická reakcia a fyzikálny dej

Lekcia sa skladá z

Skupenstvo vody

Fyzikálne zmeny

Fyzikálne zmeny

Ozón

Zmena skupenstva parafínu

Fyzikálne a chemické zmeny

Zahrievanie zmesi síry a železa

Fyzikálne a chemické zmeny

Žíhanie platiny v plameni kahana: fyzikálna zmena

Rozlišovanie fyzikálnej a chemickej zmeny

Príklady chemických činidiel, reaktantov a produktov