Súvisiace materiály

Chemická reakcia a fyzikálny dej

Lekcia sa skladá z

Fyzikálne zmeny

Chemické zmeny

Fyzikálne a chemické zmeny

Je ľahké rozlíšiť fyzikálnu zmenu od chemickej zmeny?

Chemická rovnica