Súvisiace materiály

Miery rozptylu (2)

Lekcia sa skladá z

Základná charakteristika skupiny údajov

Základná charakteristika dát

Príklady na určenie základnej charakteristiky dát

Hladina glukózy v krvi (v mg/dl) pre 30 bežcov

Prehľad piatich čísel pre populáciu 23 najväčších miest Európy

Graf stonka-list

Prehľad piatich čísel z grafu typu stonka-list

Vertikálne a horizontálne krabicové grafy

Čítanie z  krabicového grafu

Krabicový graf

Hľadanie odľahlých hodnôt

Určovanie odľahlých hodnôt

Krabicový graf a odľahlé hodnoty

Využitie Cavendishových údajov o meraní hustoty Zeme