Súvisiace materiály

Miery rozptylu (2)

Lekcia sa skladá z

Základná charakteristika dát

Príklady na určenie základnej charakteristiky dát

Základná charakteristika dát z grafu typu stonka-list

Krabicový graf (odborne boxplot)

Určovanie odľahlých hodnôt (odborne outlierov)

Krabicový graf a odľahlé hodnoty