Súvisiace materiály

Elektronegativita a polarita

Lekcia sa skladá z

Kovalentná väzba v molekulách vodíka, fluóru a fluorovodíka

Elektronegativita fluóru

Pojem elektronegativity

Zmena elektronegativity v rámci periódy

Prečo sa elektronegativita mení v rámci periódy?

Zmena elektronegativity v rámci periódy

Elektronegativita a rozmer atómu

Skupina 14

Zmena elektronegativity v skupine

Polarita väzby

Kovalentné a iónové väzby

Nepolárna väzba

Polárna väzba

Iónová väzba

Elektronegativita a charakter väzieb

Elektronegativita a charakter väzieb

Predpovedanie charakteru väzby

Predpovedanie charakteru väzby

Chloridy prvkov 3. periódy

Chlorid sodný

Chlorid horečnatý

Chlorid hlinitý

Chloridy kremíka, fosforu a síry

Dvojatómová molekula chlóru

Chemická väzba v chloridoch 3. periódy

Chloridy prvkov 2. skupiny

Väzba v chloridoch prvkov 2. skupiny

Chemická väzba v chloridoch 2. skupiny