Súvisiace materiály

Gravitačné zrýchlenie

Lekcia sa skladá z

Gravitačné zrýchlenie, tvar Zeme a jej otáčavý pohyb

Vzťah medzi gravitačným zrýchlením a vzdialenosťou od Zeme

Vzájomné gravitačné pôsobenie telies

Cesta na Mesiac

Hmotnosť a tiaž telesa

Telesá padajúce na Mesiaci

Ako Mesiac vplýva na výšku vodnej hladiny oceánov