Súvisiace materiály

Lineárne funkcie a ich grafy v skutočnom živote

Lekcia sa skladá z

Čo je lineárna funkcia?

Graf lineárnej funkcie

Smernica a priesečník

Lineárna funkcia

Napúšťanie vane

Napúšťanie vane rýchlosťou 2 litre za minútu

Vypúšťanie vane

Napĺňanie nádoby

Napĺňanie nádob

Údaje z grafu

Cena guľôčkového pera

Cena benzínu

Konverzný graf

Všetky ceny znížené o 20%!

Zníženie cien

Všetky ceny znížené!

Cestovné autobusom sa zvyšuje

Cestovné zvýšené o 15%!

Cestovné zvýšené!

Rýchlosť korytnačky

Zvieratá pohybujúce sa konštantnou rýchlosťou

Kto je rýchlejší a kto pomalší?

Autá

Rýchlosť auta

Vzorec pre vzdialenosť

Cyklista v červenej čiapke

Graf lineárnej funkcie

Vzdialenosť, ktorú prešla loď

Čas letu

Vzdialenosť, ktorú prešiel cyklista