Súvisiace materiály

Priemyselné využitie vápenca

Lekcia sa skladá z

Využitie vápenca v stavebníctve

Mramor

Ťažba mramoru

Vápenec, krieda, mramor

Zisťovanie informácií o praveku z vápenca

Rozpúšťanie vápenca

Jaskyne, stalagmity a stalaktity

Dokáže voda obrúsiť skalu?

Zničenie predmetov z vápenca

Získavanie haseného vápna

Zisťovanie oxidu uhličitého

Pálené vápno a hasené vápno

Malta

Malta

Príprava a tuhnutie malty

Výroba cementu

Cement, betón

Výroba skla

Farby skla

Využitie skla

Temperovanie skla

Sklo

Výroba skla

Z čoho pozostávajú vápenec, krieda a mramor?