Súvisiace materiály

Priemyselné využitie vápenca

Lekcia sa skladá z

Vápenec, krieda, mramor

Dokáže voda obrúsiť skalu?

Pálené vápno a hasené vápno

Malta

Cement, betón

Sklo